Tjänster

Vi tar hand om dina lastbilar

Som företagskund hos oss så bistår vi kostnadsfritt med konsultation kring din däckhantering. Efter dina specifika behov anpassar vi vilka däck och vilken service du som kund önskar för att få bästa ekonomi. Vi har mycket kunskap kring däck – tveka inte att kontakta oss!

Reparation av entreprenaddäck

Som ett av få företag i norra Sverige så erbjuder vi fullskalig reparation av entreprenad- och industridäck. Vi kan på kort varsel reparera väldigt stora skador i dina däck och minimera era stillestånd. I företaget har vi ett antal specialister på reparationer. Vi har även en vulkbåge för  avancerade reparationer  av entreprenad och skogsdäck.

Service på plats

Med våra fullutrustade servicebilar erbjuder vi dig service av dina däck på plats där du befinner dig. Minimera dina stillestånd -låt oss göra jobbet på plats!.

Jour dygnet runt!

Vi har jour dygnet runt i Umeåområdet. Som kund kan du ansluta dig till Däckteam 24 för jourservice över hela landet.

JOURTELEFON

Umeå: 070-600 50 36
Nordmaling: 070- 600 50 37
Vindeln: 070-600 50 38