Lagar & regler

Däckbyte

När du köper nya däck ska du se till att de är typgodkända: antingen E-märkta eller e-märkta. Däcken ska vara typgodkända enligt ECE-reglemente 30, EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 108 (regummerade däck). Andra regler gäller för däck till fordon som är av 1980 års modell eller äldre.

BELASTNINGSFÖRMÅGA

Däcken ska ha en belastningsförmåga som motsvaras av bilens största tillåtna axelbelastning. På E- eller e-märkta däck anges en belastningskod (Load Capacity Index) på däckets sida. Till exempel innebär belastningskod 86 att däcket klarar en belastning på 530 kg.

TYP AV DÄCK

Alla däck på ett fordon ska vara av samma typ (diagonaldäck, radialdäck, sommardäck eller vinterdäck).

REGISTRERADE DIMENSIONER

Uppgifter om registrerade däck- och fälgdimensioner finns på Del 1 av registreringsbeviset.

ALTERNATIVA DIMENSIONER

En personbil kan ha flera alternativa däck- och fälgdimensioner som ingår i bilens godkännande. Dessa kan finnas angivna i registreringsbeviset, under rubriken Övriga uppgifter (tekniska data, dispenser med mera). Om uppgiften saknas, kan en märkesrepresentant informera om vilka däck- och fälgstorlekar som ingår i bilens godkännande. Om alternativa dimensioner saknas, har du som fordonsägare möjlighet att under eget ansvar byta däck och fälgar till en annan dimension utan att bilen behöver registreringsbesiktas. Detta utbyte får ske under förutsättning att däcken

• är typgodkända
• uppfyller kraven på belastningsförmåga
• uppfyller kraven på hastighetskapacitet
• är av samma typ.

Dessutom ska däck och fälg
• ha fritt utrymme vid fjädringsrörelser
• ha fri rörlighet i hjulhuset vid fulla manöverrörelser med hänsyn till bilens ursprungliga hjulupphängning och styrning
• ha en rullningsomkrets som inte leder till felvisning av hastighetsmätaren
• täckas av bilens ursprungliga stänkskydd (stänkskärm).
En alternativ dimension får inte inverka påtagligt negativt på bilens ursprungliga egenskaper.

SKÄRPTA BULLERKRAV

Nya däck som tagits i bruk på bil och släpvagn den 1 oktober 2009 eller senare ska uppfylla skärpta bullerkrav och vara typgodkända enligt EG-direktiv 92/23/EEG eller ECE-reglemente 117. Det innebär att däcken ska vara S-märkta (sound) tillsammans med E-märkningen. Avsikten med kravet är att begränsa det buller som uppkommer vid kontakten mellan däck och vägbana.

Undantagna från bullerkraven är:
• regummerade däck,
• vinterdäck med dubbar,
• däck avsedda för hastigheter under 80 km/tim,
• däck med fälgdiameter som är 10″ och mindre samt 25″ och större,
• reservdäck för tillfälligt bruk.

De bullernivåer med gränsvärden i dB(A) som gäller för däck i olika klasser och kategorier, infördes genom ändringsdirektiv 2001/43/EG som trädde i kraft den 4 augusti 2001. Motsvarande bullerkrav finns i ECE-reglemente 117 som trädde i kraft den 6 april 2005. Övergångsbestämmelser har gällt fram till den 1 oktober 2009 då flertalet nya däck ska uppfylla de skärpta kraven.

HASTIGHETSKAPACITET

Sommardäck till följande bilar ska ha en hastighetskapacitet som överensstämmer med eller är högre än bilens högsta konstruktiva hastighet:
• EG-typgodkända personbilar
• nationellt godkända personbilar som har tagits i bruk den 1 januari 1996 eller senare.
På övriga personbilar behöver sommardäcken inte vara dimensionerade för högre hastighet än 180 km/tim.
Vinterdäck till EG-typgodkända personbilar får vara dimensionerade för en högsta hastighet av minst 160 km/tim.

Nationellt godkända personbilar som tagits i bruk före den 1 januari 2002 behöver dock inte ha vinterdäck som är dimensionerade för högre hastighet än 130 km/tim. På E- eller e-märkta däck anges hastighetskapaciteten med en beteckning på däckets sida. Här följer exempel på några vanliga hastighetsbeteckningar:

Q 160 km/h H 210 km/h
S 180 km/h V 240 km/h
T 190 km/h W 270 km/h

Däckets hastighetsbeteckning i registreringsbeviset är inte samma sak som bilens högsta konstruktiva hastighet. Uppgift om bilens högsta hastighet kan finnas i registreringsbeviset. Om det inte finns där, kan du vända dig till en märkesrepresentant för besked.