Tips & råd

Lufttryck i däck

För lågt tryck i däcken leder till snabbare slitage, större risk att krocka och högre bränsleförbrukning.

Risker med felaktigt lufttryck

Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck minskas däckets livslängd med en femtedel. Kör man med sjuttio procent av rekommenderat lufttryck kan däckets livslängd halveras. Däck till lastbilar och bussar kan slitas ännu fortare, särkilt om det är olika tryck i däcken på samma position. Att slita ut däck i förtid kostar pengar och är dåligt för miljön.

Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent. För en normal bilist innebär det 400–500 kronor extra om året. För en lastbilschaufför eller ett åkeri blir kostnaden mycket större. Om alla körde med rätt lufttryck skulle också utsläppen av växthusgaser minska betydligt.

Risk för olyckor

Det är lufttrycket i däcken som bär bilen, inte däcket i sig. Vid en undanmanöver kan fel lufttryck göra att man råkar ut för en allvarlig olycka som inte alls hade behövt inträffa om man haft koll på sina däck.

Håll koll

Kolla så däcken ser okej ut varje gång du tankar. Mät lufttrycket en gång i månaden. Se i bilens, lastbilens eller bussens instruktionsbok vilket lufttryck du ska ha. Tänk på att öka lufttrycket när du har mycket last eller flera passagerare.