Lagar & regler

Detta gäller för vinterdäck

När du kör personbil (klass I*), personbil klass II (husbilar) med en totalvikt av högst 3,5 ton, lätt lastbil samt lätt buss är det krav på vinterdäck eller likvärdig utrustning under perioden 1 december–31 mars, om det är vinterväglag. Om du drar släpvagn gäller kravet även denna.
*) Till personbil klass I hör samtliga fordon som är registrerade som personbil och som inte tillhör personbil klass II.
Utländska och svenska personbilar och lätta lastbilar på resa till och från utlandet omfattas numer av gällande svenska regler om vinterdäck och mönsterdjup.

UNDANTAG FRÅN KRAVET

Trots kravet på vinterdäck får ett fordon köras i följande fall, om det kan ske utan fara för trafiksäkerheten:
• Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
• Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
• Om fordonet enligt vägtrafikregistret är trettio år eller äldre.
• Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
• Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.

MÖNSTERDJUP VID VINTERVÄGLAG

Vid vinterväglag under perioden 1 december–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm på däck till personbilar klass I, lätta lastbilar, lätta bussar och personbil klass II med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagnar som dras av dessa fordon. Lastbil, buss och personbil klass II med en totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett mönsterdjup på minst 5 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till och med 31 mars. Kravet gäller för samtliga däck på dessa fordon. Kravet gäller inte för tillkopplade släpfordon.

TILLÅTET MED DUBBDÄCK 1 OKTOBER–15 APRIL

Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden 1 oktober–15 april.
Dubbdäck får användas även under annan tid, om det är eller befaras bli vinterväglag. Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck.

Det får inte finnas både dubbade och odubbade däck på fordonet.

VAD ÄR VINTERDÄCK?

Vinterdäck kan vara antingen dubbade däck eller så kallade odubbade friktionsdäck. Däcken ska vara
• särskilt framtagna för vinterkörning och
• märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow.

OBS! Det förekommer däck som är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning, exempelvis grovmönstrade terrängdäck.
Eftersom det inte framgår av däcken om de är särskilt framtagna för vinterkörning, har STRO (The Scandinavian Tire and Rim Organization) och Däckbranschens Informationsråd tagit fram listor över tillåtna vinterdäck. Du kan även få information från din däckhandlare.
Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

VINTERVÄGLAG

Det anses vara vinterväglag om det finns snö, is, snömodd eller frost på någon del av vägbanan.

BÄSTA DÄCKEN BAK

De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet bör vara monterade bak på fordonet för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Däcken med största dubbutsticket bör monteras bak. Detta gäller både fram- och bakhjulsdrivna bilar.

LAGRING AV DÄCK

Förvara dina däck svalt, torrt och mörkt.

TUNGA FORDON OCH VINTERDÄCK

Tunga fordon omfattas inte av kraven på vinterdäck, men observera krav på mönsterdjup ovan. Transportstyrelsen rekommenderar ändå att vinterdäck används vid vinterväglag.

LOKALA DUBBDÄCKSFÖRBUD

Regeringen har beslutat att ge kommunerna möjlighet att meddela förbud mot trafik med fordon som har dubbdäck på viss väg eller vägsträcka. Detta regleras av kommunerna själva i lokala trafikföreskrifter och inte av Transportstyrelsen. Kontakta din kommun om du har frågor om vad som gäller i din kommun.

(Källa: www.transportstyrelsen.se)